ชื่อ - นามสกุล:
คำถวายพระพร:
 
 
  นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
29 มี.ค. 2564 เวลา 15:11 น.
  นางสาวเบญจมาศ วิเชียรประศาสน์
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1 ก.พ. 2564 เวลา 16:35 น.
  นางสาวภัทราภรณ์ สืบสีมา
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
21 ม.ค. 2564 เวลา 15:45 น.
  นายวิสันต์ เพิ่มทวีผล
  พระองค์จะสถิตในดวงใจตลอดกาล
12 ต.ค. 2563 เวลา 09:46 น.
  วาสนา
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11 ก.ย. 2563 เวลา 08:39 น.
  นางทองสุข สะราคำ
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
30 ก.ค. 2563 เวลา 14:43 น.
  วิทัฬห์ เจริญผล
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
21 ก.ค. 2563 เวลา 14:21 น.
  นางเพ็ญนภา คำอาจ
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
20 ก.ค. 2563 เวลา 10:43 น.
  นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
20 ก.ค. 2563 เวลา 10:00 น.
  อารีวรรณ์ กมลลิ้มสกุล
  ขอทรงพระพลามัยสมบูรณ?
20 มิ.ย. 2563 เวลา 10:59 น.
  นารีรัตน์ วิสาพล
  ทรงพระเจริญ
29 พ.ค. 2563 เวลา 11:32 น.
  นายการุญ ก้านเหลือง
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
26 พ.ค. 2563 เวลา 16:01 น.
  ศรัณย์ มาศสุข
   ทรงพระเจริญ
27 เม.ย. 2563 เวลา 16:24 น.
  สราวุฒิ กรูแก้ว
  ทรงพระเจริญ
27 เม.ย. 2563 เวลา 16:23 น.
  ศุภชัย เห็นประเสริฐแท้
  ทรงพระเจริญ
3 เม.ย. 2563 เวลา 14:02 น.
  เอกราช พวงธรรมเจริญ
  ทรงพระเจริญ
11 มี.ค. 2563 เวลา 13:46 น.
  นางกัญญาณัฐ เสริมสุข และครอบครัว
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4 มี.ค. 2563 เวลา 13:32 น.
  เกวลิน
  หยดหยาด
10 ต.ค. 2562 เวลา 21:27 น.
  รพีพงศ์ ประเสริฐนิจกุล
  ทรงพระเจริญ
26 ก.ย. 2562 เวลา 13:07 น.
  นางสาวอุไรวรรณ วุฒิชัย
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
14 พ.ค. 2562 เวลา 15:48 น.
  นางรวิวรรณ พึ่งยอด
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
1 พ.ค. 2562 เวลา 14:50 น.
  รณกร บุณรติวงศ์
  ทรงพระเจริญ
23 เม.ย. 2562 เวลา 09:16 น.
  นายติณณภพ ระย้าแก้ว
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
27 มี.ค. 2562 เวลา 14:24 น.
  เทศบาลตำบลหลักเมือง
  ทรงพระเจริญ
20 มี.ค. 2562 เวลา 15:21 น.