- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

  ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อบต.ช่อผกา จ.บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลหลักเมือง
    15 ก.พ. 2561 เวลา 14:28 น.
  พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
    15 ก.พ. 2561 เวลา 14:18 น.
  ร่วมส่งและช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล
    31 ม.ค. 2561 เวลา 14:31 น.
  เยี่ยมผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล ที่ โรงพยาบาลราชบุรี
    31 ม.ค. 2561 เวลา 14:29 น.
  ตั้งจุดตรวจรถบรรทุก ภายในเขตเทศบาล
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:47 น.
  การแข่่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:39 น.
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:35 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:32 น.
  ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ บรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ม. 8 ต.พงสวาย
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:29 น.
  ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
    4 ม.ค. 2561 เวลา 17:31 น.
  มอบเงินยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ที่ติดเตียง
    4 ม.ค. 2561 เวลา 17:16 น.
  พิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561
    4 ม.ค. 2561 เวลา 17:13 น.
  โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2561
    4 ม.ค. 2561 เวลา 17:09 น.
  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 ธ.ค.60 ณ บริเวณทางเข้าศาลหลักเมืองราชบุรี
    7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:54 น.
  ร่วมต้อนรับ ทีมงาน โครงการ "ก้าวคนละก้าว" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ บริวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ้กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด
    7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:52 น.
  รับบริจาคช่วยเหลือโครงการก้าวคนละก้าว ณ ตลาดนัดเบิร์ดคลองถม
    7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:49 น.
  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และงานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาล
    22 พ.ย. 2560 เวลา 17:09 น.
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสามัคคีความปรองดอง
    17 พ.ย. 2560 เวลา 09:48 น.
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบเสื้ื้อสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวง ประจำปี 2560
    14 พ.ย. 2560 เวลา 19:20 น.
  งานพัฒนาชุมชน พาผู้ป่วยยากไร้ ทำบัตรประชาชนและบัตรคนพิการ
    14 พ.ย. 2560 เวลา 19:13 น.
  โครงการทัศนศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริ ณ มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี
    14 พ.ย. 2560 เวลา 19:11 น.
  โครงการ"พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา
    10 พ.ย. 2560 เวลา 15:03 น.
  งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560
    7 พ.ย. 2560 เวลา 17:58 น.
  พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    7 พ.ย. 2560 เวลา 16:41 น.
  กิจกรรมแสดงความอาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    7 พ.ย. 2560 เวลา 16:04 น.