- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ติดต่อเทศบาล เบอร์โทร สถานที่
เทศบาลตำบลหน้าเมือง:- ยินดีต้อนรับ
 
ประวัติเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  รายงานผลการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
   
:::::::: LINK ::::::::::::
กรมสรรพากร
.
กรมบัญชีกลาง
.
สำนักนายกรัฐมนตรี
.
สำนักงบประมาณ
.
สำนักงาน ก.พ.ร.
.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกวดราคา(จ้างเหมา) ประกอบการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และปรับปรุงผิวถนน คสล. สายวัดพญาไม้ - โคกหม้อ บริเวณซุ้มประตูวัดพญาไม้ ถึง หน้าธนาคารขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ      
0.54 Mb
1
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง      
0.40 Mb
0
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และปรับปรุงผิวถนน คสล. สายวัดพญาไม้ - โคกหม้อ บริเวณซุ้มประตู วัดพญาไม้ ถึง หน้าธนาคารขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      
11.79 Mb
6
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และปรับปรุงผิวถนน คสล. สายวัดพญาไม้ - โคกหม้อ บริเวณซุ้มประตูวัดพญาไม้ ถึง หน้าธนาคารขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      
0.95 Mb
4
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผลไม้ ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๖๐      
1.91 Mb
2


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย