- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกวดราคา(จ้างเหมา) ประกอบการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพงสวาย - บางป่า (ช่วงหน้าวัดโพธิ์ถึงสะพานคลองบางป่า) หมู่ที่ 4,5,6 ต.พงสวาย      
0.44 Mb
0
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านลำปลาทิวซอย 4 หมู่ที่ 4 ต.พงสวาย      
0.46 Mb
1
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานแอโรบิค บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ      
0.64 Mb
2
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพงสวาย - บางป่า (ช่วงหน้าวัดโพธิ์ถึงสะพานคลองบางป่า) หมู่ที่ 4 5 และ 6 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      
5.14 Mb
2
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อแผ่นโฟมปูพื้น จำนวน 200 แผ่น พร้อมติดตั้ง      
0.33 Mb
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านแคทรียา ม.3 ต.โคกหม้อ      
0.63 Mb
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ชำรุดเสียหาย ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน 3 โครงการ      
0.58 Mb
13
ประกาศราคากลางซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ชำรุดเสียหาย ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน 3 โครงการ      
1.46 Mb
10
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด LED ขนาด 20 วัตต์ และขนาด 50 วัตต์ พร้อมชุดกิ่งไฟ จำนวน 110 โคม      
0.93 Mb
15
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านแคทรียา หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ      
1.01 Mb
18


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย