- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งโรงงานกะทิ) หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
0.64 Mb
1
ประกาศกำหนดอายุทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี      
0.52 Mb
1
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน      
3.84 Mb
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างโรงแรมพีพี หมู่ที่ 3-4 ต.โคกหม้อ      
0.64 Mb
6
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งโรงงานกะทิ) หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
1.24 Mb
5
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งโรงงานกะทิ) หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
4.00 Mb
1
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างโรงแรมพีพี หมู่ที่ 3-4 ต.โคกหม้อ      
1.14 Mb
11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างโรงแรมพีพี หมู่ที่ 3-4 ต.โคกหม้อ      
4.05 Mb
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน       
0.03 Mb
13
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 48 รายการ      
1.07 Mb
26


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย