- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกวดราคา(จ้างเหมา) ประกอบการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงเสริมคันคลองส่งน้ำสถานีบ้านท้ายเมือง ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ      
0.37 Mb
15
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงเสริมคันคลองส่งน้ำสถานีบ้านท้ายเมือง ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ      
0.48 Mb
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี       
0.49 Mb
17
ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยฝั่งตรงข้าม หมู่บ้านแคทรียา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ      
0.03 Mb
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เฟส1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      
0.47 Mb
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงก่อสรางต่อเติมห้องสุขาชาย-หญิง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ      
0.65 Mb
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนโคกหม้อ-บางลี่ บริเวณคลองลาว หมู่ที่ 4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ครั้งที่ 2      
0.53 Mb
18
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านแคทรียา หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ ครั้งที่ 2      
11.25 Mb
17
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านแคทรียา หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ ครั้งที่ 2      
0.94 Mb
17
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน      
4.60 Mb
19


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย