- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกวดราคา(จ้างเหมา) ประกอบการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านลำปลาทิว หมู่ที่ 4 ต.พงสวาย      
0.38 Mb
4
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายโคกหม้อ - บางลี่ (ตั้งแต่สะพานโคกหม้อถึงคลองลาว) หมู่ที่ 4 ต.โคกหม้อ      
3.89 Mb
8
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายโคกหม้อ - บางลี่ (ตั้งแต่สะพานโคกหม้อถึงคลองลาว) หมู่ที่ 4 ต.โคกหม้อ      
1.99 Mb
7
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านลำปลาทิว หมู่ที่ 4 ต.พงสวาย      
4.29 Mb
13
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านลำปลาทิว ม.4 ต.พงสวาย      
1.92 Mb
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. พร้อมทางเท้า คสล. สายเลียบคลองท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ต.พงสวาย      
0.05 Mb
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. พร้อมทางเท้า คสล. สายเลียบคลองท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ต.พงสวาย      
0.05 Mb
15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. พร้อมทางเท้า คสล. สายเลียบคลองท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      
4.77 Mb
22
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. พร้อมทางเท้า คสล. สายเลียบคลองท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ต.พงสวาย      
1.86 Mb
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพงสวาย - บางป่า (ช่วงหน้าวัดโพธิ์ถึงสะพานคลองบางป่า) หมู่ที่ ๔,๕,๖ ต.พงสวาย      
0.39 Mb
32


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย