- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกวดราคา(จ้างเหมา) ประกอบการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเชื่อมริมถนนพงสวาย - บางป่า ตั้งแต่พงสวายซอย 13 ถึงบ้านนายมนัส บุญจำนงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย      
0.45 Mb
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ      
0.52 Mb
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเตย หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย      
0.63 Mb
3
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท้ายเมือง หมู่ที่ 3,4 ตำบลพงสวาย (วิธีคัดเลือก)      
0.46 Mb
2
ประกาศราคากลางงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ IP Network Camera พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด      
0.92 Mb
2
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เฟส 1 เทศบาลตำบลหลักเมือง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง      
0.97 Mb
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมสนามโรงเรียน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมืองและโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ      
0.65 Mb
3
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเตย หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย      
10.46 Mb
5
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเตย หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย      
0.45 Mb
4
ประกาศราคางานจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 22 รายการ      
0.27 Mb
1


       หน้าที่ 1 2 3 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย