- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนธันวาคม 60      
0.23 Mb
5
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนพฤศจิกายน 60      
0.20 Mb
8
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนตุลาคม 60      
0.15 Mb
8
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนกันยายน 60      
0.21 Mb
9
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนสิงหาคม 60      
0.33 Mb
8
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนกรกฎาคม 60      
0.26 Mb
8
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนมิถุนายน 60      
0.19 Mb
8


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย