- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเชื่อมริมถนนพงสวาย-บางป่า หมู่ที่ 2 ต.พงสวาย      
8.12 Mb
28
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 61      
0.23 Mb
40
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 เดือนมกราคม 61      
0.35 Mb
39
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนธันวาคม 60      
0.23 Mb
53
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนพฤศจิกายน 60      
0.20 Mb
51
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนตุลาคม 60      
0.15 Mb
50
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนกันยายน 60      
0.21 Mb
51
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนสิงหาคม 60      
0.33 Mb
58
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนกรกฎาคม 60      
0.26 Mb
50
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2560 เดือนมิถุนายน 60      
0.19 Mb
49


       หน้าที่ 1 2 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย