- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประชุมสภาสมัยที่ 4 วันที่ 30พ.ย.59      
4.48 Mb
46
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 29ก.ย.59      
7.67 Mb
46
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 2วันที่ 29ส.ค.59      
5.32 Mb
45
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 15ส.ค.59      
6.58 Mb
46
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2วันที่ 30 พ.ค.59      
7.10 Mb
50
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกวันที่ 29 ก.พ.59      
4.85 Mb
46


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย